ถก ‘กฤษฎีกา’ ยกร่างกฎหมายลูกกรมส่งเสริมฯ

ถก ‘กฤษฎีกา’ ยกร่างกฎหมายลูกกรมส่งเสริมฯ หวังเดินหน้าทันทีหลังราชกิจจาฯประกาศใช้

การศึกษา น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจาก ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. …ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้นั้น ระหว่างนี้ ตนได้มอบหมายให้นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เตรียมความพร้อมเรื่องโครงสร้างหน่วยงานใหม่ที่เปลี่ยนสำนักงานคณะกรรมการ กศน. ในสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมใน ศธ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ ศธ.และปลัด ศธ. รวมถึงเรื่องบุคลากรและอัตรากำลัง ว่าหลังจากนี้จะต้องเป็นอย่างไร รวมถึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณ ที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการคือ กฎหมายลูก จำนวน 13 ฉบับ ที่จะต้องออกมาให้สอดรับกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฯด้วย “สำหรับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … เรียบร้อยแล้ว รอเพียงนำเข้าพิจารณาในรัฐสภา วาระ 2-3 เท่านั้น ซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้มีร่างกฎหมายหลายฉบับที่ต่อคิวรอเข้าพิจารณาในรัฐสภาเช่นกัน ซึ่งแต่ละฉบับก็ล้วนแต่เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ ข่าวการศึกษา  ขึ้นกับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่าจะเรียกฉบับไหนขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนั้นคงต้องรอดูกันต่อไป อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะพยายามที่จะให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ผ่านเป็นกฎหมายทันรัฐบาลนี้ ซึ่งทาง ศธ.ก็จะหาโอกาสไปชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นกับประธานรัฐสภาด้วยเช่นกัน” น.ส.ตรีนุชกล่าว นายวัลลพกล่าวว่า ในส่วนของการเร่งทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องทั้ง 13 ฉบับนั้น โดยหลักการระหว่างการพิจารณาของ กมธ.วิสามัญ มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งเพื่อจัดทำกฎหมายลูกทำงานคู่ขนานกันอยู่แล้ว และที่ผ่านมามีคณะทำงานบางรายเกษียณอายุราชการ ดังนั้นจึงได้เสนอรายชื่อคณะทำงานชุดใหม่ ให้ น.ส.ตรีนุชพิจารณาเห็นชอบแล้ว ซึ่งคณะทำงานชุดใหม่ได้มีการหารือ และได้เชิญคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมเสนอความเห็น เพื่อความสมบูรณ์ของกฎหมายลูก ซึ่งเมื่อราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ ก็ถือว่า กฎหมายที่ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับร่าง พ.ร.บ.แห่งชาติฯ จะมีผลบังคับใช้ทันที “โดยหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ทำคู่ขนานกับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯอยู่แล้ว แต่บังเอิญร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาก่อน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงต้องเดินหน้าต่อไป โดยที่ผ่านมา ผมและรัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้มีการหารือเชิงนโยบายร่วมกับผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดมาโดยตลอด เพราะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากสำนักงานฯมาเป็นกรม บริหารในรูปแบบนิติบุคคล ขณะที่ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด ก็ต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด ส่วนผมจะถือว่าเป็นอธิบดีส่งเสริมการเรียนรู้คนแรกหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่กังวล เพราะโดยตำแหน่งเลขาธิการ กศน. ก็ถือว่าเทียบเท่าอธิบดีกรมอยู่แล้ว” นายวัลลพกล่าว

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : เด็กมอขอแจม แชร์วิธีค้นหาตัวเอง กับคณะที่ใช่