ทำความรู้จัก “มะเร็งปอด” สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของคนไทย

ทำความรู้จัก “มะเร็งปอด”

มะเร็งปอด เป็นอีกหนึ่งโรคคุ้นหูที่หลายคนอาจไม่รู้สาเหตุ หรืออาการแสดงที่แน่ชัด หรือหลายคนอาจมองว่า “มะเร็ง” เป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนหนุ่มสาว วันนี้ เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์จะมาแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ เกี่ยวกับภัยเงียบดังกล่าว ให้ทุกคนได้เรียนรู้กัน

สุขภาพ  มะเร็งปอด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย (เป็นอันดับ 2 ในผู้ชายรองจากมะเร็งตับ และเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิง) โดยมะเร็งปอดนั้น เป็นโรคที่สามารถตรวจคัดกรองให้พบในระยะแรกได้ยาก และมีอัตราการเสียชีวิตสูง สาเหตุสำคัญ ได้แก่การสูบบุหรี่รวมถึงยามวนต่าง ๆ เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของโรคมะเร็งปอด ผู้สูบบุหรี่อาจมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ไม่สูบถึง 10 เท่า รวมถึงผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองโดยตรง แต่สูดดมจากบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบก็มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากในควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิดได้รับแร่ใยหิน (แอสเบสตอส) เป็นแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร ผ้าเบรค ฉนวนกันความร้อน ผู้เสี่ยงคือผู้ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแอสเบสตอสปนเบื้อนเป็นเวลานาน อาจใช้เวลา 15 – 35 ปี ในการทำให้เกิดมะเร็งปอด โดยผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ทำงานกับฝุ่นแอสเบสตอส อาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนทั่วไปถึง 5 เท่าสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ มลภาวะ เช่น PM 2.5 สารเบนซิน ฟอร์มาลดีฮายด์ เป็นต้น
เราสามารถป้องกัน มะเร็งปอด ได้อย่างไร ผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนมาก ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่ หรือ แอสเบสตอส มาก่อน ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการคัดกรองโรคมะเร็งปอดที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เมื่อผู้ป่วยมีอาการผิดปกติมักจะเป็นโรคในระยะที่ลุกลามไปแล้ว ทำให้การตรวจพบโรคในระยะแรกทำได้ยาก และมีอัตราเสียชีวิตสูง วิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จึงเป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

ทำความรู้จัก “มะเร็งปอด”

เราสามารถสังเกตสัญญาณของ มะเร็งปอด ได้อย่างไร

สุขภาพ นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า อาการที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นโรคมะเร็งปอดได้แก่ไอเรื้อรังติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือดหรือมีเสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร บางรายอาจมีไข้ต่ำ ๆ มีอาการปอดติดเชื้อซ้ำซากซึ่งจริง ๆ แล้ว อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการที่เฉพาะเจาะจงของโรคมะเร็งปอด จึงอาจพบได้ในโรคอื่นได้ เช่น วัณโรคปอด ดังนั้นหากมีอาการที่น่าสงสัยต้องทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม โดยการตรวจวินิจฉัย สามารถทำได้โดยการถ่ายภาพรังสีปอด (X-ray หรือ CT scan) ร่วมกับการตรวจหาเซลมะเร็งเช่น การตรวจจากเสมหะ หรือการตัดชิ้นเนื้อจากปอดมาตรวจ วิธีการรักษา มะเร็งปอด ในปัจจุบัน เมื่อตรวจวินิจฉัยพบมะเร็งปอด แพทย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติร่วมตัดสินใจ โดยพิจารณาจากชนิดของมะเร็ง ระยะโรคและการลุกลาม ความแข็งแรงของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยการรักษามีทั้งการผ่าตัด การใช้ยา การฉายแสง หรือรักษาร่วมกันหลายวิธี ลดปัจจัยเสี่ยง-ดูแลสุขภาพ ช่วยป้องกันโรคมะเร็งปอดได้ เนื่องจากมะเร็งปอด เป็นโรคที่การตรวจคัดกรองให้พบโรคในระยะแรกทำได้ยาก และมีอัตราเสียชีวิตสูง ดังนั้น เราจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น งดสูบบุหรี่ ป้องกันตัวจากการสัมผัสแร่ใยหิน หรือมลภาวะต่าง ๆ ตลอดจนหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง และหันมาดูแลสุขภาพโดยการรับประทานผัก ผลไม้มากขึ้น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่สำคัญ ควรเข้าพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติ

แนะนำสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : กรมควบคุมโรค ย้ำเตือนประชาชน “สูบบุหรี่ไฟฟ้า” เสี่ยงโรคปอดอักเสบรุนแรง