สินค้าจีไอไทยลั่นเอเปก

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า การที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกครั้งนี้

เศรษฐศาสตร์ รัฐบาลได้นำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ไทย 8 รายการมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจ เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านเมนูอาหารที่อาศัยวัตถุดิบ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ของจังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ และมหาสารคาม, เนื้อโคขุนโพนยางคำ จังหวัดสกลนคร, ปลากุเลาเค็มตากใบ จังหวัดนราธิวาส, ไวน์เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, ส้มโอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม, ไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงกล้วยหอมทองพบพระ จังหวัดตาก ที่กำลังจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอ นอกจากนี้ ได้นำผ้าไหมปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มาทอเป็นของที่ระลึกแก่ผู้นำเอเปก เช่น เนกไท ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับ 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจจากทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางการค้า ข่าวเศรษฐศาสตร์ กระตุ้นยอดขายและสร้างรายได้รับการเปิดประเทศอย่างแท้จริง” อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวว่า ทั้งนี้ สินค้า GI ทั้ง 8 รายการ ล้วนเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคโดยที่ผ่านมาสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ชุมชนท้องถิ่นรวมกว่า 820 ล้านบาทต่อปี ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานพันธมิตร พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสินค้าจีไอ โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าไทยได้รับการคุ้มครองในตลาดการค้าที่สำคัญ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป.

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : บิ๊กตู่ชี้รัฐ-เอกชนร่วมฟื้นเศรษฐกิจ ดึงผู้นำเอกชน 21 เขตเศรษฐกิจฝ่าวิกฤติ