อย.แจงอนุมัติทะเบียนยารักษาวัณโรครวมเม็ดแล้ว 2 รายการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564

แจงอนุมัติ 12

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการของกินรวมทั้งยา กล่าวมาว่า จากที่มีหมอผู้ที่มีความชำนาญออกมาแสดงความเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเพราะอะไรเมืองไทยก็เลยไม่มียารักษาวัณโรคแบบสูตรผสม 4 จำพวกในเม็ดเดียว

แจงอนุมัติ 12

ทำให้คนเจ็บจำเป็นต้องกินยามากมายเม็ดต่อวันนั้น อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ในฐานะหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสินค้ายา ขอแจกแจงว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุมัติการจดทะเบียน ยารักษาวัณโรคแบบสูตรผสม ปริมาณ 2 ตำรับ เป็นต้นว่า สาธารณรัฐประเทศอินเดีย นำเข้าโดย บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคห่วงใย จำกัด ยาอีกทั้ง 2 ตำรับดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นยาที่อยู่ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ข รวมทั้งใช้รักษาวัณโรคในระยะเริ่มต้น และก็มีข้อมูลที่ได้มาจาก กองวัณโรค กรมควบคุมโรค ได้จัดซื้อยารักษาวัณโรครวมเม็ด ชื่อการค้า Rifampicin 150 mg, Isoniazid 75 mg, Pyrazinamide 400 mg & Ethambutol hydrochloride 275 mg Tablet USP โดยใช้เงินกองทุนโลก ปี 2566 จัดซื้อสำหรับรักษาผู้เจ็บป่วย 2,000 ราย

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  หวั่นโรคระบาด สธ.จับตาไวรัสมาร์บวร์ก ตระกูลอีโบลา พบอัตราป่วยตายสูง 88%