อัพเดต ปรับเพดานจ่ายเงินสมทบเพิ่ม ผู้ประกันตนรับประโยชน์เพิ่มเท่าไหร่

ปรับเพดานจ่าย 7

ผู้เอาประกันตนที่มีค่าว่าจ้างต่ำลงยิ่งกว่า 15,000 บาท ไม่เสียค่าใช้จ่ายสมทบเพิ่ม เดี๋ยวนี้มีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ที่มีค่าว่าจ้าง 15,000 บาทขึ้นไป ราว 37%

ข่าวการเงิน ผู้รายงานข่าว “ประเทศชาติธุรกิจ” กล่าวว่า จากที่กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม) ได้นำร่างกฎกระทรวงระบุค่าแรงงานขั้นต่ำและก็ระดับสูงที่ใช้เป็นฐานสำหรับการคำนวณ เงินสนับสนุนกองทุนประกันสังคม พุทธศักราช … ของผู้เอาประกันตนมาตรา 33 อัตราใหม่ ไปเปิดรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 ผ่านทางระบบระหว่างทางข้อบังคับ (LAW.co.th) ช่วงวันที่ 1-28 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 สรุปมีผู้ร่วมเสนอความเห็นทั้งยังนาย รวมทั้งผู้รับจ้างรวม 55,584 คน โดยมีผู้เห็นด้วยคิดเป็นจำนวนร้อยละ 27 และไม่เห็นด้วยคิดเป็น 73ดังนี้ การเปิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นขั้นตอนภายหลังจากขั้นตอนการปรับเพดานค่าแรงงานระดับสูงที่ใช้เป็นฐานสำหรับการคำนวณเงินช่วยเหลือกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อกลางปี 2565

ปรับเพดานจ่าย 7

คณะกรรมการประกันสังคมตรึกตรองการกำหนดค่าแรงงานระดับสูงที่ใช้เป็นฐานสำหรับในการคำนวณเงินช่วยเหลือกองทุนประกันสังคม ของผู้เอาประกันตนมาตรา 33 อัตราใหม่

ข่าวการเงิน แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป ภายหลังเมืองไทยมิได้ปรับมานานเกือบจะ 30 ปีซึ่งเหตุผลรวมทั้งสิ่งที่มีความต้องการของการปรับเพดานค่าตอบแทนระดับสูงเป็นเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนสำหรับเพื่อการรองรับค่าใช้จ่ายค่าหมอที่สูงขึ้น ให้สมควรรวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในตอนนี้ และก็เป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าแรงงานของไอแอลโอ ดังนี้ ผู้เอาประกันตนที่มีค่าว่าจ้างต่ำลงมากยิ่งกว่า 15,000 บาท จะมิได้รับผลพวงชำระเงินสมทบเพิ่ม ด้วยเหตุว่าจะได้ชำระเงินสมทบ 5% ของค่าตอบแทนตามจริง โดยระบบประกันสังคมมีผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ที่มีค่าว่าจ้าง 15,000 บาทขึ้นไป ราว 37%

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  STARK หากประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 28 เม.ย.ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด จะเกิดอะไรขึ้น