“อัมพร”ย้ำผอ.เขตพื้นที่ฯดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ให้รู้เรื่องครู-นร.ก่อนเป็นข่าว

“อัมพร”ย้ำผอ.เขตพื้นที่ฯดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ให้รู้เรื่องครู-นร.ก่อนเป็นข่าว พร้อมกำชับให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯทำงานให้ประทับใจครู

การศึกษา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน 245 เขต ทั่วประเทศ ว่า ขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ทุกคน ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเรียนการสอน แม้ปัจจุบันเราสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งในหลักสูตรนั้น กำหนดให้ผู้เรียนมี 5 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการสื่อสาร, ความสามารถในการคิด ,ความสามารถในการแก้ปัญหา ,ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี แต่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ สามารถบอกได้หรือไม่ ว่า โรงเรียนในพื้นที่กี่แห่ง ที่มีหลักสูตรที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทั้ง 5 ด้านนี้ได้ แล้วมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างไร หรือพูดกันแค่ในเอกสาร แต่ในความจริงการจัดการเรียนการสอนยังเหมือนเดิม ยังไม่เป็นรูปธรรม และครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีสมรรถนะได้กี่คน ซึ่งตนมองว่า ข่าวการศึกษา ถ้าเราวางแผนการจัดการเรียนการสอนไม่ได้ เราก็ไม่สามารถขับเคลื่อนงานในเขตพื้นที่ฯ ได้ ดังนั้น เขตพื้นที่ฯ จะต้องจัดทำแผนการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในยุคหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องการบริหารงานบุคคล ขณะนี้เรามี คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศแล้ว จึงขอมอบหมายให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการสำรวจอัตรากำลังในเขตพื้นที่ของตน ว่ามีโรงเรียนขาดแคลนครูกี่แห่ง เกินอัตรากี่แห่ง และวางแผนจัดอัตรากำลัง เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอและตอบโจทย์การศึกษาในพื้นที่ได้ โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ จะต้องทำการสำรวจและจัดสรรข้อมูลอัตรากำลังคนให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : วันครูแห่งชาติ 2566: หลายแง่มุมของคุณครูและระบบการศึกษาไทย