เติมน้ำมัน วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 อย่าลืมขอใบกำกับภาษี ใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 66

เติมน้ำมัน วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 อย่าลืมขอใบกำกับภาษี ใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 66

เศรษฐศาสตร์ เติมน้ำมันในวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 อย่าลืมขอใบกำกับภาษีจากปั๊มน้ำมัน เพื่อใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 ที่ผ่านมา นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า มาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2566 นี้ กรมสรรพากรได้ขยายเพิ่มให้นำค่าน้ำมันทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรก สำหรับค่าใช้จ่ายน้ำมันดังกล่าว จะต้องมาจากสถานบริการน้ำมัน ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล ทั้งนี้ มาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2566 ยังมีสินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ 10 ประการเช่นเดิม ดังนี้

1. ค่าซื้อสุรา
2. ยาสูบ
3. รถยนต์
4. หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
5. ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
6. ค่าที่พักในโรงแรม
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าบริการสัญญาณ
9. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
10. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ข่าวเศรษฐศาสตร์ โดยมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 นั้นผู้ที่ใช้สิทธิจะได้แค่บุคคลธรรมดาเท่านั้น ซึ่งโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 และจะยื่นขอลดภาษีปี 2567 โดยมีจำนวนเงินรวมสูงสุด 40,000 บาท แบ่งหลักฐานที่เป็นใบกำกับภาษีดังนี้ 30,000 บาทแรกเป็นใบกำกับภาษีกระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์ และอีก 10,000 บาทที่เหลือเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

แนะนนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : รับค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ ขนส่งทางบกพร้อมเปิดบางซื่อตรวจมิเตอร์ 8 หมื่นคัน