โควิดวันนี้ (27ก.ย.65) ติดเชื้อ-คร่าชีวิตเพิ่ม ป่วยกำลังรักษาอีกกว่า 6 พันราย

สุขภาพ27-9-65

ศบค.รายงานเหตุการณ์โควิดวันนี้ (27กันยายน65) ผู้ติดโรครายใหม่ 351 ราย คนเจ็บกำลังรักษา 6,400 ราย เสียชีวิต 10 ราย

สุขภาพ27-9-65

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 27 ก.ย. 2565 ยอดผู้ติดเชื้อโรครายใหม่ 351 ราย ช่วงเวลาที่วันนี้ยอดหายกลับไปอยู่ที่บ้าน 801 ราย ส่วนผู้เจ็บป่วยกำลังรักษา 6,400 ราย เสียชีวิต 10 ราย คนไข้ปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงหมอ 492 ราย ส่วนคนป่วยสะสม (เมื่อวันที่ 1 มกราคม65) 2,455,587 ราย หายสะสม (เมื่อวันที่ 1 มกราคม65) 2,471,392 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) 11,038 ราย ดังนี้ เพราะเหตุว่าตั้งแต่ 1 เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นมา ศบค.มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะคนไข้ที่จำต้องรับการดูแลรักษาในโรงหมอ ก็เลยทำให้รายงานยอดผู้เจ็บป่วยสะสม มีปริมาณที่น้อยกว่ายอดผู้หายสะสม สำหรับเหตุการณ์ทั่วทั้งโลก วันที่ 27 ก.ย. 2565 เวลา 06:00 น. มีคนไข้รับรอง 620,488,531 ราย หายกลับไปอยู่บ้าน 600,783,590 ราย ยังรักษาในโรงหมอ 13,163,696 ราย และก็เสียชีวิต 6,541,245 ราย