6 หุ้นกู้ 3 บริษัทดังพร้อมเปิดขายเดือน พ.ค. ประชาชนทั่วไปก็ซื้อได้

บริษัทดังพร้อมเปิด 2

ตลาดค้าหุ้นกู้กำลังพบเจอกับความท้าอย่างยิ่ง จากสภาวะการเสี่ยงในหุ้นกู้ของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “STARK”

ข่าวการเงิน ที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะส่งงบการเงินรายปี 2565 ได้ทำให้หุ้นกู้มีการเสี่ยงที่จะจำเป็นต้องผิดนัดใช้หนี้ แต่ว่าแม้กระนั้น ด้วยภาวการณ์การคลังที่สภาพคล่องเริ่มหายไป ทำให้หลายบริษัทจำเป็นต้องเดินหน้าออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนกับนักลงทุน ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รายงานการเสนอขายหุ้นกู้ในเดือน เดือนพฤษภาคม พบว่า มีบริษัทขึ้นทะเบียนในตลาดหุ้น แล้วก็เป็นบริษัทมีชื่อเสียง ต่างเดินหน้าออกหุ้นกู้โดยตลอด

บริษัทดังพร้อมเปิด 2

โดยจากการเก็บข้อมูลของ #ThairathMoney พบว่า มี 3 บริษัทโด่งดังเดินหน้าออกหุ้นกู้บริทาเนีย ออกหุ้นกู้ 2 ชุด

ข่าวการเงิน เริ่มกันที่รายแรก บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI ที่เดินหน้าออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 2 ปี รวมทั้ง 3 ปี โดย บริทาเนียยอดเยี่ยมในบริษัทลูกในกรุ๊ปของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ ชุดแรกหมายถึงหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีรับรองของบริษัท บริทาเนีย จำกัด

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  คลินิกแก้หนี้ปรับเงื่อนไข ช่วยคนเป็นหนี้บัตรเกิน 120 วัน เข้าร่วมโครงการได้